قله 6189 متری آیلندپیک و بیس کمپ اورست و قله کالاپاتار

مدت برنامه: 20 روز

مقصد: نپال

تاریخ اجرا : 1مهر، آبان، اسفند و ایام عید

روز شمار

روز اول: پرواز از تهران به کاتماندو و استقرار در هتل

روز دوم: واقامت در کاتماندو و تکمیل نواقصات و استراحت در هتل

روز سوم: پرواز از کاتماندو به لوکلا و پیاده روی تا فاکدینگ ارتفاع 2800 متری

روز چهارم: حرکت از فاکدینگ تا نامچه بازار و اقامت در لژ در ارتفاع 3440 متری

روز پنجم: استراحت و هم هوایی در نامچه بازار

روز ششم: ادامه مسیر در تینگ بوچه و اقامت در لژ در ارتفاع 3860 متری

روز هفتم: ادامه در دینگ بوچه در ارتفاع 4410 متر و اقامت در لژ

روز هشتم: پیاده روی تا چوگونگ در اتفاع 4750 متر و اقامت در لژ

روز نهم: صعود قله چوگونگ گیری به ارتفاع 5550 متر و بازگشت به چگونگ

روز دهم: ادامه مسیر به بیس کمپ آیلندپیک به ارتفاع 5100 متر و اقامت در چادر

روز یازدهم: صعود قله آیلندپیک به ارتفاع 6180 بازگشت به بیس کمپ و اقامت در چادر

روز دوازدهم: برگشت به چوگونگ و استراحت در لژ

روز سیزدهم: ادامه مسیر به لوبوچه و اقامت در لژ در ارتفاع 4750 متر

روز چهاردهم: حرکت به گراکشپ و بازدید از بیس کمپ اورست به ارتفاع 5364 متر و استراحت در لژ 5170 متر

روز پانزدهم: صعود قله کالاپاتار به ارتفاع 5545 متر و برگشت به پریچه و اقامت در لژ

روز شانزدهم: برگشت از بریچه به نامچه بازار و اقامت در لژ

روز هفدهم: ادامه بازگشت به لوکلا و اقامت در لژ

روز هجدهم: پرواز از لوکلا به کاتماندو و اقامت در هتل

روز نوزدهم: خرید و بازار در شهر کاتماندو(روز آزاد)

روز بیستم: پرواز به ایران و پایان برنامه

سرویس های مجری برنامه

1- بلیط هواپیما رفت و برگشت تهران به کاتماندو لوکلا

2- عوارض ورودی پارک ملی ساگارماتا

3- اقامت های طول صعود در لژها

4- تغذیه در طول صعود(صبحانه،ناهار،شام)

5- چهار شب هتل با صبحانه

6- ترانسفر از فرودگاه به هتل و برعکس

7- شرپا

8- همراهی مربی ایرانی

9- بیمه

10- باربر

11- ویزای نپال

هزینه هایی که به عهده شرکت کننده می باشد

1- اقامت بیش از مدت تعریف شده به هر دلیل

2- هزینه حمل بار با اسب تا ارتفاع 2800 متری

3- استفاده از محتویات یخچال در هتل ها

4- تغذیه در طول برنامه

5- خروجی

هزینه های شخصی شرکت کننده

1- عوارض خروج از کشور

2- شرپا و باربر شخصی

3- نوشیدنی های سرد و گرم در طول برنامه

4- اجاره یا خرید تجهیزات شخصی کوهنوردی

5- اضافه بار احتمالی در طول پرواز 18 الی 20 کیلوگرم

6- انعام به عوامل محلی...

7- هزینه امداد و نجات احتمالی در کوهستان

8- ناهار و شام در مدت اقامت در کوهستان

9- هرگونه سرویس و جدا و فوق برنامه

10- شارژ انواع باطری و دوش آب گرم در طول برنامه

مدارک لازم

1- پاسپورت با شش ماه اعتبار از تاریخ شروع برنامه

2- 3 قطعه عکس پرسنلی

3- لوازم مطابق لیست

4- پرداخت 1 ملیون تومان به شماره حساب جاری طلایی 1347800034402 بانک سپه به نام محرم محمودی و تسویه الباقی 15 روز قبل از شروع برنامه

فرودگاه کاتماندو وانجام تشریفات دریافت ویزا نپال

شهر کاتماندو با ویژگیهای خود

فرودگاه منحصر بفرد لوکلا و هواپیماهای ویژه سفر از کاتماندو به لوکلا

شروع پیادروی از لوکلا

مسیر غیر قابل وصف پیادروی

نمونه ای از لژهای مسیر برای سکونت

شهر نامچه بازار بعد از دو روز پیادروویتنها شهر بدون وسیله موتوری دنیا

ونمونه دیگر لژ

نمای زیبایی از آمادابلام بی همتا

مسیر صعود قله آیلندپیک

نزدیکی قله آیلندپیک

قله ۶۱۸۹ مترآیلندپیک