صعود قله ۵۸۹۵متری زیبای کلیمانجارو و بازدید از حیات وحش بی نظیر تانزانیا (پارک ملی دریاچه مانایایارا)و(منطقه حفاظت شده بی نظیر گرونگرو) وقبایل بدوی ماسایی

فرودگاه کلیمانجارو

ترانسفر به ورودی و گیت مارانگو

گیت مارانگو و انجام تشریفات ورود به منطقه حفاظت شده کلیمانجارو

مسیر بی نظیر کمپ اول

کمپ اول لژ بهشتی هورمبو

لژمارانگو ۳۷۵۰متر

مسیر صعود

باربران زحمت کش گروه

قله ۵۸۹۵ متر کلیمانجارو

صحنه شکار در گرونگرو

برکه اسبهای آبی

این هم سلطان حیات وحش